Vy över Mönsterås köping från naturområdet Sylten, strax norr om centrum.

Mönsterås i siffror

Yta

598 kvadratkilometer land
333 kvadratkilometer hav
9 kvadratkilometer sjö

varav

46 000 hektar skog
6 800 hektar åkermark
1 200 hektar ängs-/betesmark

Kuststräcka

150 kilometer (inklusive större öar)

Skärgård

300 öar större än 5 000 kvadratmeter.
Därtill små öar, kobbar och skär

Åar

Alsterån: 16 kilometer genom kommunen, 45 meter fallhöjd.
Emån: 36 kilometer genom kommunen, 60 meter fallhöjd.

Befolkning 

13 565 (per 31 december 2018, från SCB)

Tätorter

Mönsterås, Blomstermåla, Ålem, Timmernabben och Fliseryd