Gammal bild på Strömsrums slott

År 1974 bildades Mönsterås kommun i sin nuvarande form. De tre kommunerna Fliseryd, Mönsterås och Ålem slogs då samman till en kommun.
Fliseryds socken har medeltida ursprung och omnämns 1311 som Flisurydh. Mönsterås omnämns första gången 1309 och framträder under medeltiden som en handelsplats utmed Kalmarsundskusten. Den äldsta kända stavningen av orten lyder Mielstadahaas och betyder antingen ”åsen vid kvarnstället” eller ”åsen vid platsen med den finkorniga jordmånen”. Ålems socken har medeltida ursprung och det första skriftliga beläget är från 1304. Förleden ”å” kan avse ett vattendrag, Alsterån, eller en ås, Högsbyåsen. Efterledet ”hem” betyder boplats. Mer information hittar du på http://www.monsteras.se/Kommuninformation/Moensteraas-kommun/Historia